Szakértő válaszol

 

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szerepe

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatnak, amit üzemorvosi alkalmassági vizsgálatnak is neveznek, fontos szerepe van a toborzásban és a munkaerő megfelelő menedzselésében. A termelő vállalatoknál még meghatározóbb a folyamat, ugyanis az itt dolgozóknak rendszerint kötelezően előírják. Azért is ennyire fontos az egész, hogy a dolgozók gond nélkül el tudják látni feladataikat, mindezt biztonságban, hogy társaikat ne veszélyeztessék. Sok helyen évente előírják a vizsgálatok megismétlését, de ez nagyban függ a munkakörtől is.

 

Hazánkban két rendelet is szabályozza a foglalkozás-egészségügyet, az egyik (89/1995. (VII. 14.) számú kormányrendelet), ez a munkahigiénés vizsgálatokra tér ki, ami kémiai kóroki tényezőket vizsgál, beleértve a fizikai kóroki tényezőket is, ilyen lehet például a zajszint, a sugárzási szint vagy a rezgésterhelés. A másik pedig a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, ami több témában is hoz szabályozásokat. Foglalkozik a fokozottabban járványveszélyes területeken végbemenő munkafolyamatokkal is, ezen kívül a fiatalkorú és idősödő dolgozók foglalkoztatásával, valamint szót ejt az előzetes és időszakos vizsgálatok közti különbségekről. A vizsgálatok elmulasztása pénzbüntetéseket vonhat maga után, ennek a mértéke akár 10 millió forintig is kiterjedhet.

Mikor szükséges a vizsgálatokat elvégezni?

Az egészet meghatározza a munkavégző személy és a munka típusa is. Üzemorvosi vizsgálatra szükség van munkába állás előtt, de akkor is, ha megváltozik a munkakör vagy kiutazásról, kirendelésről van szó. Azokban a munkakörökben fontos időszakos vizsgálatot végezni, ahol fokozott veszélynek vagy terhelésnek van kitéve a dolgozó.

Mokeropt logó